Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings- samenwerking (ZWO) Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings- samenwerking (ZWO)
De diaconie doet ook veel voor mensen buiten Nederland. In Europa is het vooral het College van Diakenen dat mensen in nood helpt. Buiten Europa doet het ZWO dat (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingsssamenwerking).
Vooral in de weken voor Kerst en Pasen zijn er speciale projecten waar we ons als kerk voor in kunnen zetten, samen met de landelijke PKN. Elke wijkdiakonie is vertegenwoordigd in ZWO. Voor Radewijk is dat diaken Bert Nijeboer.
terug