Wijkteam HE-06 Wijkteam HE-06
Functie Naam Adres Tel. nr. e-mail
Kerkelijk werker Mw. N. Jonkers-Salomons De Kolk 6 263744 njonkers@planet.nl
Ouderlingen Dirk en Karin van Beugen Kolibriestraat 6 266047 dirk@vanbeugen.net
Contactpersoon(A) Dhr. G.J. Pierik Kometenlaan 7 261784 g.pierik2@kpnplanet.nl
Contactpersoon(B) Mw. A. Wagter-Griffioen Poolsterlaan 1 260032 wagtergriffioen@gmail.com
Contactpersoon(C) Vacature      
Indeling Straatnaam Huisnr.
A Meteoorplein  
A Zonnelaan  
B Mercuriuslaan  
B Poolsterlaan  
B Wielenweg 8x
B Melkweg (Duitsland) 13
C Venuslaan  
C Venusplein  
C Wegalaan  

 

terug