Wijkteam HE-02 Wijkteam HE-02

 

Functie Naam Adres tel. nr. e-mail
Kerkelijk werker Mw. N. Jonkers-Salomons De Kolk 6 263744 njonkers@planet.nl
Ouderling Vacant   .  
Coördinerend contactpersoon Dhr. G. Steenbergen Rembrandtplein 3 267650 geertsteenbergen@hotmail.com
Contactpersoon(A) Mw. I. Gerrits-Kruizinga
J.Vermeerstraat 12
267609 k.gerrits@lijbrandt.nl
Contactpersoon(B)  Dhr. M. Feddes  Hessenweg 63 265648.  
Contactpersoon(C)  vacant      
Contactpersoon(D)  Mw. J. Bols Rheezerweg 41 265001  
Indeling Straatnaam Huisnr
A P. Potterstraat  
B Rheezerweg 2-26 even
B G. Doustraat  
B Bandelsteeg  
B Antaresplein  
C Frans Halsstraat  
D Rembrandtplein  
D Rembrandtstraat 1-19, 2-22
     

 

terug