Wijkteam HE-01 Wijkteam HE-01

 

Functie Naam Adres tel.nr e-mail
Kerkelijk werker Mw. N. Jonkers-Salomons De Kolk 6 263744 njonkers@planet.nl
Ouderling vacant      
Coördinerend contactpersoon Dhr. G. Steenbergen Rembrandtplein 3 267650 geertsteenbergen@hotmail.com
Contactpersoon(A) Mw:  H.Stegeman-v.d. Berg
Rheezerweg 53
265677 berendstegeman@gmail.com
Contactpersoon(B) Mw. Y.A. v/d Velde-Oostenbrug
Molenplein 16
263848  
Contactpersoon(C) Dhr. G. Steenbergen
Rembrandtplein 3
267650 geertsteenbergen@hotmail.com
Contactpersoon(D) vacant      
         
         
Indeling Straat Huisnr.
A J. Vermeerstraat 2-12 even
A Ruysdaelstraat  
B J. Vermeerstaat 20-72 even
C P. de Hooghstraat  
C J. Steenstraat  
D J. Vermeerstraat oneven
D J. Vermeerstraat 14-18 even
D J. Vermeerstraat vanaf 74 even
     
     
     

 

terug