Wijkteam BL-06 Wijkteam BL-06

De wijkindeling vindt u hier.

Predikant : ds. W. Van der Wel   Ouderling : I. Plantinga
A. Nieborg
    Floralaan 122       Paasberg 17
    272860       06-10974553
06-10974554
    w.vanderwel@protestantsekerk.nl       ineke@voet-go.nl
albert@nieb.org
             
Diaken : R. van Steenbruggen   Contactpersoon : E.H.G. Slotman-Bosscher
    Oosthof 13       inaslotman@planet.nl
    263507        
    famvansteenbruggen@hotmail.com        
             
Contactpersoon : F. Schutte   Contactpersoon : G. Woelders
    friedaschutte@hotmail.com       gwoelders@hotmail.com
terug