Wijkteam BL-06 Wijkteam BL-06

De wijkindeling vindt u hier.

Predikant : ds. W. Van der Wel   Ouderling : I. Plantinga
    Floralaan 122       Paasberg 17
    272860       266780
         
             
Diaken : R. van Steenbruggen   Contactpersoon : E.H.G. Slotman-Bosscher
    Oosthof 13      
    263507        
           
             
Contactpersoon : F. Schutte   Contactpersoon : G. Woelders
         
terug