Wijkteam BL-05 Wijkteam BL-05

De wijkindeling vindt u hier.

Predikant : ds. W. Van der Wel   Ouderling : D. Hoogeveen-Swankhuisen
    Floralaan 122       Hofweg 80
    272860       261076
         
Diaken : J. Nijman   Contactpersoon : J. Siebelink-Hulsegge
    Eiberhof 42      
    676843        
           
             
Contactpersoon :     Contactpersoon :  
             

 

terug