Wijkteam BL-05 Wijkteam BL-05

De wijkindeling vindt u hier.

Predikant : ds. W. Van der Wel   Ouderling : D. Hoogeveen-Swankhuisen
    Floralaan 122       Hofweg 80
    272860       261076
    w.vanderwel@pkn.nl       fam.hoogeveen@planet.nl
Diaken : J. Nijman   Contactpersoon : J. Siebelink-Hulsegge
    Eiberhof 42       jolandasiebelink@hotmail.com
    676843        
    jaspernijman@hotmail.com        
             
Contactpersoon :     Contactpersoon :  
             

 

terug