Wijkteam BL-04 Wijkteam BL-04

De wijkindeling vindt u hier.

Predikant : ds. W. Van der Wel   Ouderling : J.C.H. van der Kamp-Arends
    Floralaan 122       Pinksterbloem 5
    272860       06-46162387
    w.vanderwel@protestantsekerk.nl       jcharends@gmail.com
             
Diaken : G.J.H Dorgelo   Contactpersoon :  
    Paasberg 51        
    06-55717528        
    hermendorgelo@gmail.com        
             
Contactpersoon : S. Warmer   Contactpersoon : H.G. Borger-Jonkeren
    Siemonique18@ziggo.nl       herryborger@gmail.com
 

 

terug