Wijkteam BL-04 Wijkteam BL-04

De wijkindeling vindt u hier.

Predikant : ds. W. Van der Wel   Ouderling : J.C.H. van der Kamp-Arends
    Floralaan 122       Beekberg 20
    272860       0646162387
    w.vanderwel@pkn.nl       jcharends@gmail.com
             
Diaken : A.J. Hakkers   Contactpersoon :  
    Brinkberg 12        
    265679        
    ahakkers@profwaterinkschool.nl        
             
Contactpersoon : S. Warmer   Contactpersoon : H.G. Borger-Jonkeren
    Siemonique18@ziggo.nl       herryborger@gmail.com
 

 

terug