Wijkteam BL-03 Wijkteam BL-03

De wijkindeling vindt u hier.

Predikant : ds. W. Van der Wel   Ouderling : W. Wendt-Timmerman
    Floralaan 122       Bovenmaat 37
    272860       267241
    w.vanderwel@protestantsekerk.nl       wilmawendt@kpnmail.nl
             
Diaken : G.J.H. Dorgelo   Contacpersoon : M. Meijerink
    Paasberg 51       mariellem8@gmail.com
    06-55717528        
    hermendorgelo@gmail.com        
             
Contacpersoon : R. Hein   Contacpersoon : T. Gooijer
    g.j.hein59@gmail.com       bart_thirza@hotmail.com

 

terug