Wijkteam BL-02 Wijkteam BL-02

De wijkindeling vindt u hier.

Predikant : ds. W. Van der Wel   Ouderling : G.L. Schuurman
    Floralaan 122       J. Schuurman
    272860       Eiberhof 5
    w.vanderwel@pkn.nl       268439
            schuurmang71@gmail.com
            jans.schuurman.1403@gmail.com
             
Diaken : D.J. Martens-Bosch   Contactpersoon : G. Berenst-Sibon
    Beekberg 3       a.b.berenst@gmail.com
    264366        
    jopiemartens@home.nl        
             
Contactpersoon : G. Makkinga   Contactpersoon : G.J. Hein
    fjmakkinga@gmail.com       g.j.hein59@gmail.com
             
             
             

 

terug