Wijkteam BL-01 Wijkteam BL-01

De wijkindeling vindt u hier.

Predikant : ds. W. Van der Wel   Ouderling : M.J. de Vries
    Floralaan 122       Kleine Pollen 5
    272860       268140
         
             
Diaken : M.H. Kuilder        
    Hardenbergerweg 22        
    0612826447        
           
Contactpersoon : D. Nijman   Contactpersoon : G.D. van der Kamp-Meijerink
         
             
Contactpersoon : D.J. Martens-Bosch   Contactpersoon : M.N. Dorgelo-Winters
         

 

terug