Wijkteam BL-01 Wijkteam BL-01

De wijkindeling vindt u hier.

Predikant : ds. W. Van der Wel   Ouderling : M.J. de Vries
    Floralaan 122       Kleine Pollen 5
    272860       268140
    w.vanderwel@protestantsekerk.nl       marjanenevert@hotmail.com
             
Diaken : M.H. Kuilder        
    Hardenbergerweg 22        
    06-12826447        
    kuilder@telfort.nl        
             
Contactpersoon : D. Nijman   Contactpersoon : G.D. van der Kamp-Meijerink
    arjan25101981@hotmail.nl       edwarddiana@kpnmail.nl
             
Contactpersoon : D.J. Martens-Bosch   Contactpersoon : M.N. Dorgelo-Winters
    jopiemartens@home.nl       natascha.dorgelo@kpnmail.nl

 

terug