Wijkpredikant Wijkpredikant

persoonlijk
Henry Dorgelo werd geboren in 1959 in Mariënberg (Ov).  Hij is getrouwd met Irene en samen hebben ze vijf kinderen van wie er nog drie thuis wonen.

hobby’s
Koken, hardlopen, geschiedenis en vakantie.


opleidingen
Middelbaar onderwijs;  Mavo (Gramsbergerweg) en Havo (Jan van Arkel). Radiologisch laborant,  radiotherapeutisch laborant en manager (non-profit). Medische toepassing van radioactieve stoffen,  universiteit van Utrecht en Amsterdam.  In 1985 start  studie theologie (Groningen) in 1987 gecombineerd met de studie godsdienstpsychologie. In 1990 afgestudeerd  met een onderzoek  naar het ontstaan en de groei van de Pinksterbeweging in Nederland. Van 1990 tot 1992 kerkelijke opleiding en de specialisatie tot Geestelijk Verzorger.  Pastoraal Psychologische Leergangen in Utrecht en de Klinisch Pastorale Training in Maarsen. Opleiding tot supervisor en coach en  diverse specialisaties in gezinspastoraat en palliatieve zorg.

werkzaamheden
In de diverse ziekenhuizen (Hardenberg, Deventer, Emmen en Groningen). Restaurant kok, gastheer en reisleider (studietijd). Geestelijk Verzorger  (UMCG), predikant (Beilen) en docent godsdienst. Sinds 2000 is hij Geestelijk Verzorger  in zorgcentrm Oldenhaghen (nu Saxenburggroep locatie Ommen). Hij vervult deze functie parttime. Hiernaast deed hij allerlei werkzaamheden in vacante gemeentes.  In 2010 werd hij predikant in de wijkgemeente Baalderveld van de PKN Hardenberg-Heemse. Per 1 september 2013 verhuisde hij naar de wijkgemeente Baalder Esch. Zijn werktijd bedraagt 50%.

vrijwilligerswerk en functies
Zondagschoolleider, medewerker en bestuurslid van het Broodhuys in Deventer (eetgelegenheid van en voor studenten opgezet vanuit YVC),  vrijwilliger bij de oecumenische werkgroep stervensbegeleiding in Deventer, huiscatecheet en voorzitter van de jeugdraad,  vakantiepastor bij de Koker (kommissie kerk en recreatie)  en later bij het SIRW (stichting interkerkelijk recreatiewerk),  voetbaltrainer en bestuurslid, Geestelijk Verzorger op de Henri Dunant,  de Zonnebloem en het Roosevelthuis, docent aan de Theologische Vorming voor Gemeenteleden, bestuurslid en voorzitter  Chrono en bestuurslid en voorzitter VGVZ (vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen.

terug