Wie zingt er mee? Wie zingt er mee?
In de Hessenweg zouden we in samenspraak met de (jong-) volwassenen van de 25+ kring en de kerkenraad eens willen kijken of we het zingen van opwekkingsliederen in de Hessenwegkerk vorm kunnen geven. 
 
Veel mensen zijn enthousiast en na wat puzzelen ligt er nu ook een eerste plan...
 
> We zoeken enthousiastelingen die met ons willen starten in een 'koortje'. Doel is een groep samenstellen waarin iedereen (jong en oud!) mag aanschuiven, ook de niet ervaren zangers en zangeressen.
> Samen met Anneke Hamberg studeren we op 2 of 3 donderdagavonden een klein aantal liederen in om mee te  starten. Anneke kan ons verschillende settingen aanleren (meerstemmig zingen, dus).  Bij gebrek aan een muziekband, kunnen we instrumentale MP3 bestanden gebruiken om bij mee te zingen. 
> Daarna proberen we het bij te houden door eens in de zoveel tijd voor kerktijd een nieuw lied in te oefenen.
> De liederen die we instuderen kunnen beluisterd worden door de gemeente in de erediensten of misschien kan er wel meegezongen worden!  
 
We starten op donderdag 15 februari in de Esch. Laten we eens bij elkaar gaan zitten en kijken wat haalbaar is. Wie vindt het leuk om naast de prachtige liederen uit het liedboek ook eens iets anders te zingen? Meld je aan bij via en kom om 19.00 uur naar de Esch naast de Hessenwegkerk; je bent van harte welkom! 
 
Vriendelijke groet, 
Elise Pothof en Hester op de Haar
Jeugdouderlingen Hessenwegkerk Heemse
op-de-haar@hotmail.com
 
 
terug