Werkgroep diaconie Werkgroep diaconie

Protestantse diaconie Marslanden

 

 

Geïnspireerd vanuit de Bijbel willen wij dienstbaar zijn aan de samenleving.


 

 

 

 

 

 

"Voor wie kunnen wij een naaste zijn?"


Vanuit haar Bijbelse opdracht wil de kerk er graag zijn voor iedereen die hulp nodig heeft. Wij richten ons vooral op hen die zichzelf niet kunnen helpen en geen helper hebben.

De Diaconie is de kerkelijke hulporganisatie waar u een beroep op kunt doen als u behoefte heeft aan contact, directe hulp nodig heeft of als u zit met vragen op wat voor gebied dan ook. Weten we zelf het antwoord niet, dan helpen wij u zoeken waar het antwoord wel te vinden is.
We willen ook opkomen voor hen die geen stem hebben, of die hun stem niet (meer) kunnen verheffen. Zowel plaatselijk (zie deze folder),  als ook wereldwijd (via “Kerk in Actie”).
De Protestantse Diaconie Marslanden werkt met vrijwilligers die geheimhouding hebben beloofd. Alleen de direct betrokkenen kennen de naam van de aanvrager, voor anderen blijft deze anoniem. 

Bezoekwerk
• het pastorale/reguliere bezoekwerk aan de eigen leden
• bezoek op aanvraag voor specifieke ondersteuning en hulpvragen.
• Bezoek aan langdurig zieken
• Huisavondmaal

Inloop
• Elke zondag na afloop van de kerkdienst is er koffiedrinken.

Vakantiewerk
• Landelijk georganiseerde weken voor ouderen en mensen met handicap.
• Goedkope vakantie mogelijkheden of financiële ondersteuning voor mensen met een minimum inkomen.

Vervoer
• Autodiensten t.b.v. kerkbezoek en/of vervoer naar ziekenhuis of activiteiten.

Ouderenwerk
• Ontspannings activiteiten
• Reisjes

Jongerenwerk
• Clubwerk
• Catechesatie

Jonge ouders
• Doopproject

Individuele ondersteuning
U kunt hulp voor uzelf vragen en hoeft hiervoor geen kerklid te zijn. Natuurlijk kunt u ook hulp voor anderen vragen. Veel mensen durven niet om hulp te vragen of kennen de weg niet. Vraag of u hun naam mag doorgeven. Er kan financiële hulp worden gegeven. Waar instanties het (nog) laten afweten kunnen wij soms iets doen.

De diaconie kan ook bemiddelen door te verwijzen naar de juiste instanties. We noemen een aantal van deze maatschappelijke organisaties:

Stichting de Stuw; o.a. voor hulp bij het invullen van formulieren. 
www.destuw.nl/

• Mantelzorglijn; biedt ondersteuning voor mensen die langdurig zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevenden.
www.mezzo.nl

Stichting Present Hardenberg; door de inzet van een groep vrijwilligers kan Present in een korte tijd een groot aantal uren beschikbaar stellen Deze inzet blijkt een stevige impuls voor het traject waarin iemand zich bevindt. Zoals bijvoorbeeld: behangen,opknappen tuin etc
www.stichtingpresent.nl/hardenberg/

Contact
Redenen om contact op te nemen met een diaken:
• U wilt graag iemand die u af en toe bezoekt.
• U wilt advies/hulp bij de aanvraag van bepaalde voorzieningen, zoals huursubsidie, belastingteruggaaf, het gaan naar verzorgingshuis / aanleunwoning
• U zoekt iemand die u kan helpen om iets te repareren, die de tuin een keer voor u wilt doen of u helpt bij het invullen van een formulier.
• U wilt wel eens graag een weekje vakantie, ondanks een minimum inkomen of ondanks een beperking vanwege lichamelijke problemen.
• Uw financiële positie is onhoudbaar.
• Heeft u andere vragen of wensen, bel of mail ons. We proberen samen met u de vraag te beantwoorden of het probleem op te lossen.

Vul dit formulier in en er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Bij leden van de kerkenraad vind je diakenen waar je je mee in verbinding kunt stellen.

 

terug