Wegwijs Wegwijs

De wijkgemeente Centrum Noord omvat de noordelijke helft van het centrum van de stad Hardenberg, de Vogelbuurt tussen Vecht en Oelenveer en het buitengebied Ane en Ane-velde. We hebben ongeveer  (maart 2018) 912 leden op 619 adressen. Een behoorlijk aantal leden kan tot de senioren gerekend worden: 492 zijn er 65 jaar of ouder. Elk jaar wordt deze groep een beetje groter. 

Centrum Noord is weer onderverdeeld in secties. Elke sectie heeft een predikant of kerkelijk werker, een pastoraal bezoeker en een aantal contactpersonen. Die vormen met elkaar een wijkteam.

Voor de secties 7, 8, 9, 10, 11, 15 is mw. J.E. de Lange-van der Lugt als kerkelijk werker aangesteld. Voor 5 en 14 mw. N. Jonkers-Salmons.
Voor de secties 1, 2, 3, 4, 6, en 13 verzorgt ds. A. de Lange het (crisis) pastoraat.
Voor sectie 12 is er ds. P.J.H. Noordmans.
 

terug