Voorbeden Voorbeden
Als u wilt, kan er op zondag in de gebeden aandacht geschonken worden aan bijzondere situaties, bijv. ernstige ziekte, zorgen, verdriet, maar natuurlijk blijdschap en dankbaarheid.
U kunt eenvoudig een briefje met daarop uw verzoek leggen in de schaal die in de hal van de kerk staat. Kort voor het begin van de dienst zal de ouderling aan de dominee deze briefjes geven zodat hij/zij er in het gebed mee rekening kan houden.
terug