Visie Visie
Wijkgemeente Baalderveld 
In het beleidsplan van onze wijkgemeente Baalderveld is een aantal 
woorden gekozen dat als uitgangspunt richtinggevend is. 
Zo’n belangrijk woord is ‘verbondenheid’. 
En vergeet het woord ‘ruimte’ niet. Het zegt hoe wij kerk zijn in deze tijd en onze buurt, eigentijds en laagdrempelig, aansprekend en authentiek. Dat willen we zijn. 
Dit zijn onze manieren. Zo willen we doen. 

De tijd waarin wij leven vraagt om een realistische benadering. Daarmee bedoelen we dat je je bewust bent van de tijd en de samenleving waarin je leeft. Veel van eerder past vandaag voor ons en onze kinderen helemaal niet meer of niet 
meer goed. Dat is trouwens niet alleen in de kerk. In het alledaagse leven en bij vele 
maatschappelijke organisaties verandert het voortdurend en snel. Je zou kunnen 
zeggen dat onze tijd dat met zich meebrengt. 
“De wereld zit zo in elkaar. Het is niet meer als vroeger. Alles verandert”. Je hoort het 
de mensen en jezelf zeggen. We zien die veranderende tijd en cultuur onder ogen 
en anticiperen daarop. Dat proberen we ook te doen in de wijkgemeente 
Baalderveld, in theologie en in hoe wij geloven en hoe we vieren. 
Het verandert niet alleen om ons heen razendsnel, maar ook bij onszelf. Wij geloven 
niet als onze ouders en grootouders. Onze kinderen en jongeren geloven niet als wij 
en zullen vast en zeker anders omgaan met geloven en kerk. 
Dat vraagt om voortdurende bezinning en om “out of the box denken” waarbij we 
anders durven te zijn en anders durven doen. Vraag is of we bereid zijn om elkaar 
daarin ruimte te geven en te respecteren. 
Daar komt nog iets anders bij en dat is: accepteren. Bij accepteren hoort een 
houding van betrokkenheid en openheid. Wij beseffen dat op deze wijze kerk zijn ons 
frisse mogelijkheden en kansen op vernieuwing geeft. In alle openheid betreden we 
een nieuwe ruimte van geloven en kerk zijn. We horen dat velen, jongeren maar ook 
zeker ouderen, dat in onze wijkgemeente ervaren. Daar zijn we dankbaar voor. 
Immers, “verbondenheid en ruimte” hebben wij hoog in ons vaandel staan. 
terug