Taakgroep vieren – samenkomen Taakgroep vieren – samenkomen

Zoals velen inmiddels weten vieren we elke tweede en vierde zondag van de maand onze wijkeigen diensten in sporthal de Beek. De dienst begint om 10:30 uur. Het zijn aansprekende vieringen die goed aansluiten bij hoe we in deze tijd geloof en kerk een plaats geven in onze gezinnen en ons leven.

De diensten zijn laagdrempelig en kindvriendelijk, mede omdat we op de tweede zondag van de maand de godsdienstmethode “Trefwoord” gebruiken die op de basisschool de Bloemenhof gevolgd wordt. Op de vierde zondag van de maand volgen we Kind op Zondag en is er kindernevendienst.

In februari en november zijn er Kerk en School diensten i.s.m. de Bloemenhof. We vinden het fijn dat de bewoners van de Baalderborg in de diensten komen. Voor de allerkleinsten is er oppas. De ouders kunnen hun kinderen tijdens de collecte van de oppas ophalen zodat ook de allerkleinsten bij het uitspreken en ontvangen van de zegen in ons midden zijn.

De diensten worden samen met de voorganger door een groep mensen voorbereid. Velen helpen op zondag mee rondom de diensten. Er zijn mensen die zorgen voor beeld en geluid, muziek, de kostersgroep en de orde van dienst.
Bij de coördinator van de Beekdienstcommissie / Taakgroep vieren kun je melden dat je mee wilt helpen rondom de Beekdiensten.

De diensten in de eigen wijk zijn belangrijk voor ontmoeting en de onderlinge verbondenheid. Gemiddeld tellen we ruim 275 kerkgangers per dienst en dat is veelzeggend. Fijn dat er zoveel mensen bijdragen aan wat er allemaal in onze wijk gebeurt. Wie er (lang) niet geweest is, dagen we uit om eens te komen. Na de dienst staat de koffie klaar en ontmoeten wij elkaar.

Op de andere zondagen (de 1e en 3e zondag van de maand) houden we als wijkgemeente de diensten samen met de andere wijken in één van de centrumkerken, de Höftekerk of de Stephanuskerk.

Gedenken
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (november) staan we in de gedachtenisdienst stil bij hen die ons als wijkgemeente ontvielen. De gedachten aan hen die ons lief waren en zijn omringen ons. We noemen hun namen, bij het ontsteken van de kaarsen, voor elkaar en voor Gods aangezicht. De naaste familie wordt middels een brief uitgenodigd de dienst bij te wonen. Voor in de zaal wordt een gedachtenishoek gemaakt door de groep liturgisch bloemschikken. Alle kerkgangers krijgen in de dienst gelegenheid een kaarsje te ontsteken aan de Paaskaars, voor persoonlijke gedachtenis.

Bloemschikken
Tijdens de Baaldervelddiensten zal er op feestdagen en bij bijzondere diensten een liturgisch bloemstuk voor in de zaal staan. Tijdens de dienst wordt hierbij een tekst opgelezen en een foto wordt op de beamer  geprojecteerd.  Het werk sluit aan bij het kerkelijk jaar en het thema van de dienst. Er is een groepje mensen dat dit liturgisch bloemschikken voor ons verzorgt.

Kerstnachtdienst
Op Kerstavond 24 december is er de Kerstnachtdienst. Deze dienst in sporthal de Beek begint om 19:00 uur zodat jong en oud kunnen komen om elkaar te ontmoeten en samen het Kerstfeest te vieren. Vóóraf en tijdens de dienst worden de bekende kerstliederen gezongen.

 

terug