Taakgroep Pastoraat – omzien naar elkaar Taakgroep Pastoraat – omzien naar elkaar

Pastoraat
Bij levensgebeurtenissen in het leven van mensen willen de wijkpredikanten en de taakgroep Pastoraat een stukje mee optrekken en tot hulp en steun zijn.
De wijkpredikant is als pastor degene die jou / u helpen wil en een luisterend oor biedt. We nemen en hebben er de tijd voor, want pastoraat vinden we in onze wijk belangrijk. Wanneer u met uw wijkpredikant of iemand uit de taakgroep pastoraat een pastoraal gesprek wilt, neem dan contact op.

De taakgroep pastoraat is tussen 19:00 en 20:00 uur telefonisch bereikbaar via:   06 204 07 287
 

U kunt een bericht sturen via whatsapp of email naarpastoraatbv@gmail.com

 

Huwelijk
Neem bij een voorgenomen huwelijk tijdig contact op met het kerkelijk bureau en uw eigen wijkpredikant.

Geboorte
Bij geboorte stuurt u een geboortekaartje naar de wijkpredikant. Deze komt op bezoek en zal met u overleggen over de doop. Voor elke doopdienst is er een doopzitting waar een inhoudelijk gesprekje over de betekenis van het dopen wordt gehouden. Er wordt kennis gemaakt met eventueel andere doopouderrs en de gang van zaken in de doopdienst wordt besproken. 

Ziekenhuisbezoek
Bij opname in een ziekenhuis en bij ontslag uit een ziekenhuis wordt u gevraagd tijdig bericht door te geven aan de wijkpredikant. Wanneer u het zelf niet kunt, kan een familielid dit voor u doen.
Op het wekelijkse Kerknieuws worden de zieken vermeld onder de wijkberichten. In verband met de privacy en AVG wordt wel toestemming aan betrokkenen gevraagd.
In de regel zal de wijkpredikant u na verloop van tijd en herstel een bezoek brengen, thuis en/of in het ziekenhuis.

terug