Taakgroep jeugd - Jongeren samenbinden Taakgroep jeugd - Jongeren samenbinden

Taakgroep Jeugd
De jeugdouderling en jeugddiaken stimuleren, samen met de wijkpredikant het jeugdwerk in de wijk.

Kerk en school 
In 2020 zetten we een nieuwe verbinding op in de samenwerking met de basisschool de Bloemenhof. In november zamelen we samen in voor de voedselbank Hardenberg vanwege de jaarlijkse dankdag.

VO 1 en 2 
Voor de jongeren in VO 1 en 2  is er een programma van leer- en doeactiviteiten. We sluiten aan bij het jaarthema in onze gemeente, doen leuke dingen en we gaan op excursie, bijv naar de voedselbank, uitvaartcentrum, sportschool, een bedrijf. We sluiten het seizoen af met een gezellige activiteit. Samen met twee ouders wordt de groep geleid door de jeugddiaken en Piet Langbroek. We komen zes keer in het seizoen bij elkaar.

MaS
MaS staat voor Maatschappelijke stage die leerlingen van VMBO 3 kader (middengroep,15 jarigen) voor totaal 30 uren doen in de periode oktober t/m april. Zo hebben jongeren rondom onze Baaldervelddiensten in de Beek’ de MaS ingevuld door mee te werken in de kostersgroep. Er is contact met de coördinator op het Vechtdal college. Wil jij in onze wijkgemeente je MaS doen? Neem contact op via info@pietlangbroek.nl om te kijken wat de mogelijkheden zijn.


           

 

terug