Taakgroep jeugd - Jongeren samenbinden Taakgroep jeugd - Jongeren samenbinden

Taakgroep Jeugd
De jeugdouderling en jeugddiaken stimuleren, samen met de wijkpredikant het jeugdwerk in de wijk.
Er zijn in onze wijk diverse activiteiten voor jongeren.

Basiscatechese
In de maanden november en maart wordt op school in een serie lessen basiscatechese gegeven aan kinderen van groep zeven en acht van basisschool de Bloemenhof.
Doel is de kinderen kennis bij te brengen over o.a. de kerk, de bijbel, kerkelijk jaar, sacramenten, ambten en wat er in een kerkdienst zoal gebeurt. Er is een werkmapje waarin de bladen bewaard kunnen worden. Kinderen 

De basiscatechese geleid door Piet Langbroek en is op de Bloemenhof van 15:30 uur tot 16:15 uur.
voor groep 7 is het op de maandagen 5, 12, 19 en 26  november 2018
voor groep 8  is het op de dinsdagen  6, 13, 20 en 27  november 2018

Kerk en school 
Twee keer per jaar (februari en november) wordt er in onze wijkgemeente een 'Kerk en Schooldienst' gehouden in samenwerking met de Bloemenhof. In november zamelen we samen in voor de voedselbank Hardenberg vanwege de jaarlijkse dankdag.

VO 1 en 2 
Voor de jongeren in VO 1 en 2  is er een programma van leer- en doeactiviteiten. We sluiten aan bij het jaarthema in onze gemeente, doen leuke dingen en we gaan op excursie, bijv naar de voedselbank, uitvaartcentrum, sportschool, een bedrijf. We sluiten het seizoen af met een gezellige activiteit. Samen met twee ouders wordt de groep geleid door de jeugdoudelring en Piet Langbroek. We komen zeven keer in het seizoen bij elkaar.

MaS
MaS staat voor Maatschappelijke stage die leerlingen van VMBO 3 kader (middengroep,15 jarigen) voor totaal 30 uren doen in de periode oktober t/m april. Zo hebben jongeren rondom onze Baaldervelddiensten in de Beek’ de MaS ingevuld door mee te werken in de kostersgroep. Er is contact met de coördinator op het Vechtdal college. Wil jij in onze wijkgemeente je MaS doen? Neem contact op via om te kijken wat de mogelijkheden zijn.


           

 

terug