Taakgroep diaconie – elkaar dienen Taakgroep diaconie – elkaar dienen

In onze wijk is een actieve wijkraad van diakenen. Ook vinden we het Diaconaal Jongeren Project belangrijk, omdat velen uit onze wijk daar aan mee doen, in de stuurgroep, als leiding of als deelnemer. In de lijst van ambtsdragers kunt u zien wie er diaken in onze wijk zijn. De diakenen hebben een eigen wijkhulpdienst opgezet om concreet in onze eigen omgeving naar elkaar om te zien.

Stand By
De wijkhulpdienst ‘Stand By’ is in onze wijk opgezet om elkaar te helpen bij kleine en/of acute situaties, alledaagse dingen waarbij je hulp nodig hebt omdat je het zelf door omstandigheden niet voor elkaar krijgt. De wijkdiaconie leidt het project; contactpersoon is Albert Odink, Floralaan 94.
Het telefoon nummer is 06 166 34 227


Koffieochtenden
Twee maal per jaar organiseren de diakenen een koffieochtend in de Wiekstee. Er is gelegenheid elkaar te ontmoeten en er is een spreker. De diakenen zullen de datums van de koffieochtenden tijdig bekend maken.


Inzameling voedselbank
Tijdens de eerste zondag na Dankdag wordt er in en rondom de Baaldervelddienst een inzameling gehouden voor de voedselbank. Tijdens de dienst zamelen de kinderen alle producten in en van de financiële donaties worden er door de diakenen producten gekocht.

Nood in eigen gemeente
Als u in een moeilijke situatie zit en hulp nodig heeft bij het oplossen van uw (financiële) problemen kunt u ons daarvoor benaderen. Wij gaan zeer vertrouwelijk om met uw situatie en de gegevens worden maar met enkele mensen die betrokken zijn bij de hulpverlening binnen de diaconie, gedeeld. U kunt onze contactpersoon Mevr. R. Wolting telefonisch bereiken op 0523-267982.

terug