Sectie RW-02 Sectie RW-02
Ouderling/Pastoraal bezoeker: mw. Len Waterink, Radewijkerweg 26, 7791 RG Radewijk, 0523-216239

contactpersonen:
Mw. I. Ramaker, Wielenweg 4, 7791 HA Radewijk, tel 0523-261069
Mw. H. Tromp-Kieft, Noordoosterweg 17, 7791 RB Radewijk, 0523-330823
Mw. R. Valk-Stokman, Radewijkerweg 40, 7791 RH Radewijk, 0523-216308
terug