Predikant, kerkelijk werker en medewerkers Predikant, kerkelijk werker en medewerkers

Onze wijkpredikant is ds. P.J.H. Noordmans.

Onze kerkelijk werker is mw. N. Jonkers-Salomons.

Adresgegevens:


  Ds. Pieter Noordmans

  Willem van Oldenburgstraat 9a, 7772 AL Hardenberg

  tel: 0523-261507

  e-mail: pjhnoordmans@gmail.com

 

 

  mw.  N. Jonkers-Salomons                             

  de Kolk 6, 7773 BA Hardenberg

  tel: 0523-263744

  e-mail: njonkers@planet.nl

 

 

Samen met 18 ouderlingen, 64 contactpersonen, 12 diakenen zijn zij de eersten die bij uitstek de visie op het gemeente-zijn uitdragen, coachen, stimuleren en bewaken.

Binnen deze groep van medewerkers zijn er bovendien nog jeugdambtsdragers. Één jeugdouderling en één jeugddiaken stippelen een eigen beleid uit voor activiteiten voor de jeugd in de eigen wijk.

Buiten deze groep van medewerkers zijn er veel vrijwilligers die zich inzetten voor 'het gemeente-zijn'. Te denken valt aan: leiding van de kindernevendiensten, liturgiecommissie, jeugddienst-commissie, provider, tienerdiensten en nog veel meer.

terug