Predikanten en kerkelijk werker Predikanten en kerkelijk werker

Onze wijkpredikanten zijn: 
ds. Pieter Noordmans.
ds. Bert de Lange

Onze kerkelijk werker is: 
w. Noortje de Lange

Adresgegevens:

Ds. Pieter
 Noordmans
Willem van Oldenburgstraat 9a, 7772 AL Hardenberg
0523-261507
pjhnoordmans@gmail.com

Ds. Bert de Lange
Edelinckstraat 102, 7773 DA
0523-266653
bertdelange@geholi.nl

Mw. Noortje de Lange-van der Lugt
Edelinckstraat 102, 7773 DA
0523-266653
nodelange@gmail.com
 

 

 

terug