Werkgroep Pastoraat Werkgroep Pastoraat
WERKGROEP PASTORAAT (wijkgemeente Centrum PGHH)

Doel (algemeen)

Het doel van de werkgroep is steun, verdieping, onderlinge afstemming en vernieuwing bieden aan het pastoraal werk zoals dat in al z’n soorten en geledingen binnen en vanuit de kerk wordt uitgevoerd in de secties/wijkteams.
Het omzien naar elkaar behoort tot één van de kerntaken van de gemeente van Jezus Christus. Veel mensen brengen dit in praktijk. Spontaan. Een taak voor iedereen. Maar ook georganiseerd vanuit het ambt van ouderling, vanuit de taak van pastoraal bezoeker en vanuit de opdracht van de wijkteams/secties worden mensen opgezocht en begeleid. De werkgroep Pastoraat bezint zich op deze belangrijke taak en is in gesprek met de mensen die deze taak handen en voeten geven. 
 
terug