Missie Missie

De tijd waarin wij leven vraagt om een realistische benadering. Daarmee bedoelen we dat je je bewust bent van de tijd en de samenleving waarin wij leven. Veel van eerder past vandaag voor ons en onze kinderen helemaal niet meer of niet meer goed. Dat is trouwens niet alleen in de kerk. In het alledaagse leven en bij vele maatschappelijke organisaties verandert het voortdurend en snel. Je zou kunnen zeggen dat onze tijd dat met zich meebrengt. “De wereld zit zo in elkaar. Het is niet meer als vroeger. Alles verandert”. Je hoort het de mensen en jezelf zeggen. We zien die veranderende tijd en cultuur onder ogen en anticiperen daarop. Dat proberen we te doen in de kerk, in theologie en in hoe wij geloven. Het verandert niet alleen om ons heen razendsnel, maar ook bij onszelf. Wij geloven niet (meer) als onze ouders. Onze kinderen / jongeren geloven niet als wij. Dat vraagt om herbezinning en om “out of the box denken” waarbij we anders durven te zijn en anders durven doen. Vraag is of we bereid zijn om elkaar daarin ruimte te geven en te respecteren. Daar komt nog iets anders bij en dat is: accepteren. Bij accepteren hoort een houding van betrokkenheid en openheid. Wij beseffen dat op deze wijze kerk zijn ons frisse mogelijkheden en kansen op vernieuwing geeft. In alle openheid betreden we een nieuwe ruimte van geloven en kerk zijn. We horen dat velen, jongeren maar ook zeker ouderen, dat in onze wijkgemeente ervaren. Daar zijn we dankbaar voor. Immers, “verbondenheid en ruimte” hebben wij hoog in ons vaandel staan.

terug