Korte historie Korte historie

Tot het jaar 2000 was het gebied van onze wijkgemeente sinds mensenheugenis een agrarisch gebied met allerlei vormen van akkerbouw en veeteelt. Het was zoals het nu nog in Collendoorn te zien is, met boerderijen, boswallen met veel eiken, bomengroepen, weilanden en akkers. Vanaf 2000 is in dit gebied de nieuwbouwwijk Marslanden tot ontwikkeling gebracht. Daardoor kwamen veel nieuwe mensen vanuit andere delen van Nederland en ook vanuit andere wijken in Hardenberg of uit de nabije regio in onze wijk wonen.

In 1998 zijn de toenmalige gereformeerde kerk Hardenberg-Heemse en wijkgemeente 2 van de hervormde gemeente Heemse samen het wijkwerk in de nieuw te vormen wijk Marslanden gaan voorbereiden. Het werd de eerste Samen-op-weg wijk van de huidige Protestantse Gemeente.  De predikanten van de beide Heemser wijken waren samen verantwoordelijk voor het wijkwerk en elke wijk leverde een ouderling. Er kwam een eigen kerkelijk gebouwtje 'De Aanloop' dat stond aan de Blanckvoortallee op het grasveldje  bij de kruising Blanckvoortallee en Klokkenbuil. Op de tweede zondag van elke maand werd een gemeenschappelijke dienst gehouden in het 'Boomstammenrestaurant'. Vanaf de fusie op 24 maart 2006 tot Protestantse Gemeente te Hardenberg-Heemse heeft  'Marslanden' zich ontwikkeld tot een zelfstandige wijkgemeente van deze Protestantse Gemeente. 
Op 1 april 2007 fuseerden de hervormde gemeente van Heemse en de gereformeerde kerk Heemse en werden drie nieuwe wijkgemeenten gevormd, waaronder de nieuwe wijkgemeente Marslanden. De echte geboorte van een nieuwe wijkgemeente! Op zondag 17 juni 2007 ging de nieuwe wijkgemeente Marslanden feestelijk van start met een Kerk en Schooldienst in 'De Matrix' en werd afscheid genomen van de inmiddels te klein geworden, maar wel erg knusse zaal van het Boomstammenrestaurant. Daar werden inmiddels twee zondagen per maand diensten gehouden.
Een ander heugelijk feit is dat op 30 september 2007 ds. M.S. Voet als eerste predikant bevestigd kon worden en zijn intrede deed in de wijk. Op 3 december 2017 ging hij met emeritaat. Op 16 september 2018 werd, eveneens met veel vreugde, ds. Yvonne van Benthem bevestigd in de wijk Marslanden voor 0,5 fte. Ds. Piet Langbroek is nu voor 0,2 fte wijpredikant naast zijn werk in Baalderveld. Vanaf 2008 zijn we twee diensten per maand gaan houden in De Matrix. Sinds 1 januari 2010 is er nu iedere zondagmorgen om 9.30 uur een dienst in 'De Matrix', Erve Odinck 1 – 7; westelijke ingang. (kant van de Aldi) Tijdens de schoolvakanties is er 6 weken geen dienst.

terug