Kerkgebouwen Kerkgebouwen

Wij maken voor onze vieringen en kerkdiensten bijna altijd gebruik van

de HöftekerkVoor bijzondere diensten zoals rouw- en trouwdiensten kan eventueel gebruik worden gemaakt van

de Stephanuskerk.

 

De wijk Centrum houdt haar diensten vaak samen met één van de andere wijken, in het bijzonder met de wijken Baalder en Baalderveld.

Aanvangstijden: 10.00 uur.
Om 19.00 uur is er een avonddienst; deze wordt bij toerbeurt onder verantwoordelijkheid van één van de wijken van onze Prot. Gem. Hardenberg-Heemse (PGHH) georganiseerd.

Adres

Höftekerk: Lage Doelen 3, tel: (0523) 261554

Stephanuskerk: Voorstraat 36, tel: (0523) 265340

In het menu "Kerkdiensten" vindt u voor elke zondag de nodige gegevens.

terug