Kerkelijk werker Kerkelijk werker
Mw. N. Jonkers-Salomens

Mw. N. Jonkers-Salomons
De Kolk 6
7773 BA  Hardenberg
tel. 0523-263744
njonkers@planet.nl     

Pastoraat voor de secties HE01 t/m 10 en HE14/15

terug