Karakter van de wijkgemeente Karakter van de wijkgemeente

Onze wijkgemeente kent veel jonge mensen en veel kinderen in de basisschoolleeftijd. Met de leden vanuit de andere leeftijdscategorieën willen we een open, gastvrije zoekgemeenschap zijn.  Wij staan een open en pluriforme leergemeenschap voor, met volop ruimte voor communicatie, dialoog en samen werken in en voor de gemeenschap.

'Geloven als zoektocht' is een basis waarop inmiddels zeer velen in onze wijkgemeente elkaar ontmoeten en verrijken. Kernwoord van onze wijkgemeente is: 'Samen'. We willen graag een opbouwende, levendige en enthousiaste gemeente zijn. Een gemeente waarin sprake is van verbondenheid, betrokkenheid en samenwerking. Vooral het betrekken van de jeugd heeft prioriteit. Een meelevende, verfrissende gemeente waar ruimte is om het geloof te verdiepen. Een nieuwe gemeente die ook vernieuwend is. Een gemeente die warmte uitstraalt en waar het gezellig is.

Dit komt ook tot uiting in: Omzien naar elkaar; open zijn en elkaar aanvaarden; een gastvrij huis bieden aan jong en oud; het woord van God uitgelegd krijgen en het inzetten van ieders talenten.

Uitgangspunt hierbij is 1 Korintiërs 12 waarin gesproken wordt over de gaven die ieder mens heeft en over de eenheid van het lichaam van Christus.

terug