Het moderamen Het moderamen
             
 Moderamen            
             
 Voorzitter   Marco van Baardwijk        
             
             
Wijkpredikant   Piet Langbroek   info@pietlangbroek.nl    
              
Scriba   Janny Marsman     
scriba-baalderveld@pknhardenbergheemse.nl
    
             
Lid   Eltjo Dijkhuis   eltjodijkhuis57@gmail.com    
    Dirk Stad   stadd@ziggo.nl    
              
 
             

 

terug