Het moderamen Het moderamen
             
 Moderamen            
             
 Voorzitter   Marco van Baardwijk        
             
             
Wijkpredikant   Piet Langbroek      
              
Scriba   Janny Marsman     
    
             
Lid   Eltjo Dijkhuis      
    Dirk Stad      
              
 
             

 

terug