Gezocht: contactpersonen

Gezocht: contactpersonen
Contact met elkaar onderhouden vinden wij belangrijk.
Het is fijn om gehoord en gezien te worden, als je dat op prijs stelt.
Daarom zijn naast ouderlingen, pastoraal werkers en anderen ook de contactpersonen onmisbaar. 
Zij brengen af en toe laagdrempelig een bezoekje aan mensen in hun wijk/sectie.
Het streven is dat je contact onderhoudt met ongeveer 10 adressen.
De aansturing gebeurt door de wijkouderling/pastoraal medewerker, en je maakt meestal deel uit van een team van enkele contactpersonen.
Contactpersonen brengen af en toe ook een nieuwsbrief of een kaartje op hun adressen. Alles om elkaar te laten merken dat we er zijn.
Contactpersonen brengen rond een verjaardag ook een groet van de kerk en vragen dan een kleine bijdrage voor ons wijkfonds (als de bezochte gemeenteleden daaraan mee willen doen).
Als daar aanleiding voor is kunnen contactpersonen ook hulp inroepen van de ouderling, predikant of kerkelijk werker.

Spreekt bovenstaande u aan en bent u misschien bereid als contactpersoon aan de slag te gaan dan zouden wij dat heel erg waarderen!

Voor vragen en/of opgave neem dan contact op met scriba Gea Zagers, Burg. Schuitestraat 20, tel.nr. 06 10062579
scriba-centrum@pknhardenbergheemse.nl
U kunt natuurlijk ook informatie inwinnen bij uw wijkouderling of diaken.
 
terug