Wijkjeugdcommissie Wijkjeugdcommissie

Het afgelopen seizoen 2011-2012 is de centrale jeugdraad druk geweest om het jeugdwerk binnen de gemeente in een nieuwe structuur te gieten. Hiervoor is per wijkgemeente een WijkJeugdCommissie opgericht. Voor centrum zuid en centrum noord hebben we besloten de WJC gezamenlijk op te richten. In de WJC hebben de jeugdouderlingen en jeugddiakenen zitting namens de kerkenraad. Verder is er van iedere vorm van jeugdwerk een vertegenwoordiger aanwezig. Door gezamenlijk te vergaderen kan er beter/directer worden overlegd en sneller en gestructureerd worden gewerkt. Voor vragen of opmerkingen over de WJC centrum zuid en en noord kunt terecht bij René Odink (jeugddiaken centrum zuid) via tel. 0523-267167 of per mail via rene.petra.odink@gmail.com.p

terug