Visie Visie

1     Een koor is er uit liefde voor de muziek: dat verenigt de leden. Hoe verschillend ze ook zijn, gemeenschappelijk hebben ze het genoegen dat ze aan het zingen beleven. De kerk is er uit liefde voor Jezus. Zijn woorden, daden en lotgevallen spreken ons aan. Wij weten ons geroepen door het evangelie. Wij horen er Gods liefde voor mensen in doorklinken. Zijn zorg, zijn geduld, zijn ontferming, zijn inspiratie komen door Jezus op ons toe. En hoe verschillend we ook zijn qua leeftijd, gezondheid, opleiding, beroep, hobbies, inkomen enz, van wat God ons in Jezus geeft willen we allemaal leven.

2 Vandaar dat we als gemeente samenkomen om ons voor God open te stellen en ons te laten versterken in ons geloof. Door de uitleg van de bijbel, en bij de heilige tekenen van doop en avondmaal, en door het gebed wil de Eeuwige ons voeden. Wij leven van die omgang met God. Als het goed is gaan we in de loop van ons leven steeds een beetje meer lijken op Jezus en ons minder laten bepalen door onze zelfzucht.

3 Dit geloof verbindt ons aan elkaar en vormt ons tot een gemeente. De praktijk wijst uit dat geloven in je eentje, geloven zonder kerkelijke gemeente niet erg bevorderlijk is voor je christelijk geloof. Samen houd je het makkelijker vol. In de kring van gelovigen kun je je vragen en twijfels bespreken, delen we met elkaar in ons lief en leed, is er soms praktische hulp voor kleine problemen. Zonder onderlinge verbondenheid dooft het vuur, net zoals een kooltje dat uit de open haard rolt niet blijft gloeien.

4 Het goede nieuws over God die door Jezus mensen voor zich in wil nemen is er voor iedereen. Hoe zou de gemeente van Christus dan een besloten clubje kunnen zijn? Een levende gemeente zal in woord en daad altijd proberen iets te betekenen voor mensen. Of die nu dichtbij of ver weg wonen. In deze dienst aan de ander weerspiegelt zich de liefde van God voor alle mensen, alle volken.

5 Deze drievoudige kern van omgang met God, onderlinge verbondenheid en dienst aan de ander maakt duidelijk waar we voor staan, waar we van leven, wat we willen. Dat is onze identiteit. Op dit punt kunnen we geen water bij de wijn doen. Daar wordt het maar smakeloos van en daar heeft niemand wat aan. Aan de andere kant willen we het evangelie wel zo vieren, uitleggen en voorleven dat het toegankelijk is voor voor grote en kleine gelovigen, aarzelende twijfelaars en nieuwsgierige zoekers. Ze zijn allemaal van harte welkom in ons midden. Met elkaar vormen we een gastvrije gemeenschap.
 

terug