Baalder Noaberschap Baalder Noaberschap

Zoals afgesproken een nieuwe update van de stuurgroep.
De vorige keer hebben we gemeld dat we als stuurgroep Baalder Noaberschap onze contacten verder wilden gaan uitbouwen. Hierop volgend kunnen we melden dat we in gesprek zijn geweest met de wijkvereniging Baalder en de gemeente Hardenberg. Dit gesprek vond plaats in de wijkboerderij. We hebben daarbij aangegeven waarom we met het Baalder Noaberschap zijn begonnen en met welk doel. De reacties waren heel positief en uitnodigend. Zo zou de wijkvereniging Baalder  graag zien dat het Baalder Noaberschap ook vanuit de wijkboerderij gaat opereren. In dat geval zouden we daar bijv. kunnen vergaderen en andere activiteiten organiseren. Ook komt er een vermelding op de nieuwsfolder van de wijkvereniging. Wethouder de Vent was ook aanwezig, namens de gemeente Hardenberg, en gaf aan zeer geïnteresseerd te zijn in het Baalder Noaberschap  en wel zo dat hij het Noaberschap uitnodigde voor een gesprek met hem in het gemeentehuis.
Verder zijn we een stap dichterbij de website van het Baalder Noaberschap.  De eerste opzet is gereed en we beraden ons de komende tijd over de verdere invulling ervan.
Met betrekking tot het aanvragen van hulp kunnen we zeggen dat het er, tot nu toe, 6  zijn geweest waar hulp is geboden of nog geboden gaat worden. Toch fijn dat we er op deze manier kunnen zijn voor onze medemens en het geeft een (diaconale) stimulans ons ervoor in te zetten.

Nogmaals,
Heeft u vragen of wilt u hulp dan kunt u contact opnemen met de coördinator Hans
Harlaar, telefoonnummer 06-18408032.
Wordt vervolgd ….
Namens de stuurgroep Baalder Noaberschap
Jan Moeken.

terug