Avondmaalsviering in de Matrix. Avondmaalsviering in de Matrix.
In de Matrix  is alleen een lopende viering mogelijk. Dit heeft consequenties voor de plaatsing en ook  het aantal stoelen. Ons voorstel is als volgt: Laat aan de voorkant  een rij stoelen vervallen. Ook aan de beide zijkanten (muur) 1 rij stoelen minder  zodat er loopruimte ontstaat . Het middengedeelte kan ongewijzigd blijven.

Een extra tafel middenvoor waar het avondmaalsservies op geplaatst kan worden en waar de predikant  de liturgische handelingen kan verrichten. 

Onder de luidspreker links (vanuit de gemeente gezien) een extra tafeltje vanwaar brood en wijn  symbolisch binnen gebracht kunnen worden.

Er zullen minimaal 3 diakenen dienst moeten doen. 2  om wijn en druivensap aan te reiken en 1 om de gemeente te nodigen. De opstelling is als volgt: De predikant staat rechts  met het brood, links  de beide diakenen , een met de wijn de ander met het druivensap (het laatste in een kleinere beker) De dienstdoende ouderling zal gevraagd worden om waar nodig de bekers bij te vullen.De dienstdoende ouderling zal ook als eerste het avondmaal gebruiken. Als laatste gebruiken de predikant en de diakenen het avondmaal. Vergeet niet de organist te vragen of hij mee wil vieren. Zo ja, hem of haar direct na de ouderling van dienst nodigen voor het avondmaal

Op de dag ervoor haalt de dienstdoende diaken brood , wijn en druivensap in de Hessenwegkerk. Ook  zal [hij/zij] soms moeten helpen met brood snijden . Dit alles wordt door de koster van de Hessenwegkerk ingekocht.  

Zondag s’morgens om 8.45 wordt met de predikant, de betrokken diakenen en de dienstdoende ouderling de gang van zaken doorgenomen in de Matrix.

Voor de dienst alles klaarzetten. Na af loop zal de koster zorg dragen voor het afwassen en  opbergen van het avondmaalsservies.Ook zorgt de koster voor het naar de stomerij brengen en weer ophalen van het tafellinnen. Het evt. bewaren van ongeopende flessen wijn en druivensap wordt ook in overleg met de koster geregeld.

 

Martin Voet 090112 met dank aan:   Dixy van Kamer
terug