Algemeen Algemeen

De wijkgemeente is in september 2006 ontstaan uit de fusie tussen de Hervormde en Gereformeerde wijken Centrum-Zuid. Twee wijken met (soms) een geheel eigen gevoel, traditie en organisatie die nu samen één gemeente zijn. De kerkenraad is blij dat de fusie zo goed is verlopen. Binnen de kerkenraad, en in onze wijkgemeente in het algemeen, leeft inmiddels een sterk gevoel van verbondenheid.

We zijn een centrumgemeente, maar we zijn vanouds toch te typeren als een plattelands-gemeente. Onze gemeente-leden, hoewel wonend in het centrum, zijn in meerderheid van regionale afkomst. Veel gemeenteleden zijn of waren werkzaam in de landbouw, de industrie of de dienstverlening. In totaal telt de wijkgemeente Centrum-Zuid meer dan 1.400 leden, 60 % daarvan is 50 jaar of ouder Dat houdt ook in dat 40 % van onze wijk 'jonge jongeren' en 'oudere jongeren' zijn.

terug