zo 8 december 2019

Kerkdienst met koor Zevenmaal - 200 jaar Scheuer orgel

Locatie: 
 Stephanuskerk - Hardenberg Centrum
Tijdstip: 
 10.00 uur  - 11.00 uur

Het Scheuer orgel in de Stephanuskerk is 200 jaar geleden ingewijd en dat is al een hele tijd geleden! Ooit werd het orgel gebouwd om de gemeente te ondersteunen bij de lofzang. Dus helemaal voor de kerkdienst/eredienst.
Dus hoe kun je daar nu beter bij stil staan dan in een 'gewone' dienst?!
Maar zo gewoon wordt het nu ook weer niet. Er zijn maar liefst drie organisten deze zondag, en het koor Zevenmaal werkt ook mee. Ds. Noordmans is de voorganger/predikant.
Iedereen is hartelijk welkom deze dienst mee te maken. Welkom op de 2e advent!

terug