Wijkjeugdcommissie (WJC) Heemse Wijkjeugdcommissie (WJC) Heemse

De WJC Heemse coördineert en organiseert het jeugdwerk. In de commissie zitten o.a. afgevaardigden van de kinderdienst, tienerdienst, teenz en vakantiebijbelclub

Met elkaar willen we het jeugdwerk duidelijk gezicht geven en activiteiten organiseren. 

Contactadressen:

Jeugdouderling Jonathan Zandman e-mail: jzandman@hotmail.com en Henk-Jan Veurink e-mail: henk-jan.veurink@live.nl

terug