Commissie voor verdieping in zingevings- en levensvragen Commissie voor verdieping in zingevings- en levensvragen


Voorzitter:           
Bart Jonkers     
De Kolk 6                     
7773 BA Hardenberg 
06 13668954   
b.jonkers@planet.nl  

Secretaris:     
Daniëlle Hierink
Weidebuurt 30
7771 CZ Hardenberg
06-27392345 
daniellehierink@hotmail.com 

Penningmeester: 
vacant

Commissielid: 
ds. Wim v/d Wel 
Floralaan 122    
7772 MZ Hardenberg 
0523 272860 
w.vanderwel@pkn.nl

Commissielid:     
Ineke Monshouwer                     
Dorfstrasse 23
49847 Wielen (D)
0031 6 11401220     
fam.monshouwer@gmail.com 

Commissielid: 
Ilse Bel
Slotgraven 2
7772 HX Hardenberg
06 57366955
ilsebel@live.nl
                                            
terug