TOZ in de Baalderdienst !!! TOZ in de Baalderdienst !!!

Al geruime tijd draaien we nu de TOZ, tijdens elke Baalderdienst in sporthal de Kamp. TOZ is de afkorting voor Tiener op Zondag, en daarmee zegt het al een heleboel over onze doelgroep!!! Alle kinderen van 10 jaar en ouder, tot zo ongeveer de tweede van het voortgezet onderwijs, zijn van harte welkom!!

Wanneer de kleine kinderen gaan luisteren naar het verhaal dat speciaal wordt verteld voor hen, vertrekken wij naar onze eigen ruimte. In één van de kleedkamers liggen er vrolijke kussens op de (harde sport!-) banken en staat er in het midden een viertafel. Daarop komt het lichtje dat we meenemen uit de dienst, maar ook zaken die we gebruiken bij het praten, luisteren en werken over de thema's uit de dienst.

Met onze tieners gaan we altijd uit van het bijbelverhaal dat door de dominee in de dienst wordt verteld. Wij gaan er echter op onze eigen wijze mee aan de slag; wij vieren met jongeren!!! In de praktijk komt dat neer op luisteren naar het verhaal, samen luisteren naar muziek en samen bidden en danken. Veel vaker echter gebruiken wij een gedicht, een stelling of iets dergelijks en werken daarmee aan de boodschap uit het verhaal uit de bijbel! Het liefst in spelvorm of in samenspraak met elkaar. Nu we een jaar aan de slag zijn, hebben we met elkaar ook geleerd dat we het liefst iets aan het DOEN zijn. Dan begrijpen we vaak beter wat de bijbel ons wil vertellen. Prachtige uitspraken horen we van de kinderen uit onze groep. Als "leiding" van de TOZ genieten wij hier zelf enorm van. De kinderen weten veel, hebben absoluut een mening over allerlei zaken. Belangrijk, waardevol en interessant om naar te luisteren!

In de laatste dienst speelden we bijvoorbeeld met een luisterende en een zeer arrogante leider; we leerden over het belang van de houding van een leider. Daarmee ook de leidende rol die verschillende personen uit de bijbel ons bieden. Mooi was dat! In de stralen van het lichtje uit de dienst schreef de jeugd hierover en sloten we af met een mooi gebed.

We proberen met elkaar zo een mooie manier te vinden om de dienst te laten leven bij de jeugd! Daarvoor hebben we elkaar nodig! En tot nu vinden we het samen leuk om te doen en horen we enthousiaste reacties! Fijn!

Dus wat ons betreft: Welkom bij Tiener op Zondag!

terug