Noaberschap Hardenberg Centrum Noaberschap Hardenberg Centrum
Een helpende hand, die je krijgt of die je geeft! 

 
 
Dit project, van de wijkdiaconieën van de Protestantse Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, om de betrokkenheid met elkaar in de wijk concreet te maken en samen te ervaren. Dat doen we door naar elkaar om te zien, elkaar te helpen en voor elkaar te zorgen. Noaberschap Hardenberg Centrum kan op allerlei manieren en iedereen kan op zijn/haar eigen wijze en met eigen talenten meedoen. Het is bedoeld voor iedereen, kerkelijke en niet-kerkelijke mensen.
 
Vooral voor kleine, maar acute probleemsituaties kan er een beroep op de wijkhulpdienst gedaan worden. Bij voorbeeld voor het van school halen van de kinderen, even boodschappen doen, of een lamp vervangen. Iets in de tuin doen, een wandelingetje maken of koffie drinken bij iemand die eenzaam is. Of …? Het gaat om alledaagse dingen waar mensen soms behoefte aan hebben.
 
We zijn op zoek naar vrijwilligers die zich willen opgeven om ‘stand-by’ te zijn voor een ander die het even nodig heeft. Wanneer u zich wilt opgeven als vrijwilliger, dan kunt u hier het aanmeldformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
 
Heeft u voor uw situatie kortdurende, praktische hulp nodig en denkt u dat het Noaberschap Hardenberg Centrum een oplossing kan bieden? Bel dan met telefoonnummer 06-13515474. (Indien er niet wordt opgenomen vragen wij uw naam en telefoonnummer in te spreken, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug).
terug