Indeling website: Indeling website:
De Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse is samengesteld uit zes wijken. Die zes wijkgemeentes zijn voor een groot deel zelfstandig. Maar er is ook veel dat ze gezamenlijk hebben, dat noemen we 'bovenwijks'.

Voor de indeling van deze website betekent dat er één rubriek 'Wijkgemeenten' is met alle mogelijke informatie over de zes wijkgemeentes. Kijkt u maar eens bij de wijk waar u bij hoort. Dan treft u daar subpagina's aan met informatie over zon- en feestdagen, pastoraat (omzien naar elkaar), diaconaat, wijk-activiteiten (doe mee), jeugdwerk en tenslotte de wijkkerkenraad.

Na de rubriek wijkgemeentes volgen de rubrieken voor het bovenwijkse gemeenteleven:
'Activiteiten': bv de kerkdiensten, of het programma voor vorming en toerusting Zin-in.
'Media': alle mogelijke informatie als nieuwsbrieven, beleidsplannen, foto-album, opgenomen kerkdiensten en nog veel meer
'Bestuur': de bovenwijkse organen: Algemene Kerkenraad, College van Kerkrentmeesters, College van Diakenen, Centrale Jeugdraad. Het kerkelijk bureau is hieraan toegevoegd omdat het bij het CvKrm hoort.
'Werkgroepen': de bovenwijkse werkgroepen als ZinIn, Jeugdwerk, Gespreksgroepen, Platform van kerken enz.
'Verhuur': alles over de gebouwen van onze kerk: locatie, contactgegevens, kosters en beheerders, prijslijst huur zaalruimte
'Contact': Wilt u een vraag stellen of een berichtje op een nieuwsbrief laten plaatsen, dan kunt u hier terecht. Hier vindt u ook de webshop en de mogelijkheid om E-Cards te versturen.

Treft u onjuiste informatie aan of mist u iets op de website, laat het ons vooral weten. Het kan altijd beter.
 
terug