Gemeente-zijn Gemeente-zijn

Wanneer we het hebben over gemeente-zijn / kerk-zijn dan is dat een veelomvattend begrip. Een begrip dat heel goed is samen te vatten als 'omzien naar elkaar'. Een eigentijdse vorm van gemeente-zijn kennen we in onze speciale kerkdiensten.
Als wijkgemeente Centrum-Zuid houden we, samen met de wijkgemeente Centrum-Noord, we één keer in de maand een dienst die speciaal gericht is op het hele gezin en op de kinderen in het bijzonder.
Het zijn open en laagdrempelige diensten georganiseerd voor en door mensen die in onze wijken Noord en Zuid wonen.

Op een eigentijdse wijze wordt dan in deze diensten (gehouden in beurtelings de Höftekerk of de Stephanuskerk) aandacht gegeven aan het Woord. Bijzonder zijn de Kerk en School diensten die 2 keer per jaar gehouden worden. Samen met leerkrachten en leerlingen van de Kastanjehof worden deze diensten voorbereid en veel kinderen worden betrokken bij de invulling van de dienst.

terug