Kerkdiensten Kerkdiensten

Elke zondag is er minstens één dienst van onze wijkgemeente.  

Een paar keer per jaar vinden zijn er diensten samen met de wijkgemeente Heemser Esch. De diensten zijn afwisselend in de Witte- of Lambertuskerk en de Hessenwegkerk.

Voorafgaand aan de morgendienst wordt u begroet door een gemeentelid, die u ook het wekelijkse Kerkcontact - waarop informatie over de dienst, algemeen kerkelijk nieuws en wijknieuws is te vinden -  overhandigt.

De kerkdiensten zijn (na) te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Elke tweede zondag van de maand is er in gebouw ‘de Aerninckhoff’ koffiedrinken en gelegenheid tot ontmoeting na afloop van de kerkdienst.


terug