Aanmelden kerkdiensten Aanmelden kerkdiensten
"Maximum aantal aanwezigen bij kerkdiensten"
Bij een kerkdienst mogen 60 bezoekers aanwezig zijn.  Bij deze 60 bezoekers tellen de mensen die een taak in de dienst hebben niet mee. Dat betreft dus ouderling, diaken, voorganger, beamerteam, organist, cantorij, koster, coördinatoren ivm corona enz. Er mogen 10 vrijwilligers bij een dienst betrokken zijn.
Kinderen tot en met 12 jaar tellen bij de 60 bezoekers ook niet mee. Bij voorkeur zijn er van deze leeftijdsgroep max 10 aanwezig.

"Komen of niet komen?"
Natuurlijk komt u niet naar de kerkdienst als u klachten hebt die op Corona wijzen of wanneer u recent positief bent getest. Hoort u tot de zgn risicogroepen  - 70+ of iemand met een onderliggende ziekte - dan maakt u zelf een afweging of het verantwoord is te komen of niet. Voor alle anderen: overweeg of u naar de eredienst komt. Door de corona-maatregelen is de kerk een heel veilige plek om te zijn. Uw aanwezigheid zorgt voor meer sfeer in de kerk en dat komt de uitzending ook ten goede. Het is ook een manier om te laten zien dat de kerk er nog steeds is met lofzang, voorbede en de uitleg van het evangelie. We zijn met bijna 7.500 leden. Het moet toch mogelijk zijn om per locatie ongeveer 60 bezoekers te hebben?
 
terug