Wijkteam CZ-14 Wijkteam CZ-14

De wijkindeling vindt u hier.

Predikant : P.J.H. Noordmans   Ouderling : vacature
    W. van Oldenburgstraat 9a        
    7772 AL Hardenberg        
    0523-261507        
    pjhnoordmans@gmail.com        
             
Diaken : mw. H. Broekroelofs-Schuldink   Contactpersoon : CZ-14A
    Veenlandweg 1       Mw. A. Potjewijd
    7696 BL Brucht       Parallelweg 2
    telnr. 231767       0523-265592
    gerritjan.henny@gmail.com       info@fotomarijke.nl
             
Contactpersoon : CZ-14B   Contactpersoon : CZ-14C
    Mw. G. Zweers       Mw. G. Zweers
    Burg. Schuitestraat 12       Burg. Schuitestraat 12
    0523-265937       0523-265937
             
             
Contactpersoon : CZ-14D        
    vacature        
             
             
             
             

 

terug