Wijkteam CZ-08 Wijkteam CZ-08

De wijkindeling vindt u hier.

Predikant : P.J.H. Noordmans   Ouderling :  
    W. van Oldenburgstraat 9a        
    7772 AL Hardenberg        
    0523-231507        
    pjhnoordmans@gmail.com        
             
Diaken : Dhr. J. Schutte   Contactpersoon : CZ-08A
    Salland 53       Mw. E. Borger-Dubbink
    7772 CX Hardenberg       Stationsstraat 17
    06-41921360       0523-266073
    j.schutte@xs4all.nl        
             
Contactpersoon : CZ-08B   Contactpersoon : CZ-08C
    Mw. T. Winters-Stoeten       Dhr en mw Henk en Dini Ottes
    Stationsdwarsstaat 7       Burg. Schuitestraat 14
    0523-264060       0523-270765
             
 Contactpersoon : Vacature        
  :          
             
             
             
             
             

 

terug