Wijkteam CZ-04 Wijkteam CZ-04

De wijkindeling vindt u hier.

Predikant : Ds. P.J.H. Noordmans   Kerkelijk werker : Mw. N. Jonkers-Salomons
    W. van Oldenburgstraat 9a       de Kolk 6
    7772 AL Hardenberg       7773 BA Hardenberg
    0523-261507       0523-263744
    jphnoordmans@gmail.com       njonkers@planet.nl
             
Ouderling: : mw. J. Welleweerd-Wilps   Diaken : Dhr. Pieter Gort
    Bruchterweg 70       Irenestraat 2
    7772 BH Hardenberg       7772 CS Hardenberg
    0523-261023 0629241309       0523-263545
    jennywelleweerd70@gmail.com       pietergort@kpnplanet.nl
             
Contactpersoon : CZ-04A   Contactpersoon : CZ-04B
    Mw. G. Nijeboer-Bolks       Mw. A. Warrink-v.d.Leest
    Burg.Schuitestraat 80       Burg. Schuitestraat 104
    7772 BT Hardenberg       7772 BT Hardenberg
    0523-263181       0523-271334
             
Contactpersoon : CZ-04C        
    Mw. G. Booy-Eggengoor        
    Stationsstraat 41        
    7772 CH Hardenberg        
    0523-681241        
             

0

terug