Wijkteam BL-12 Wijkteam BL-12

De wijkindeling vindt u hier.

Predikant : ds. W. Van der Wel   Ouderling : E. Kerkdijk
    Floralaan 122       Blauwververstraat 23
    272860       273855
    w.vanderwel@pkn.nl       eef.kerkdijk@ziggo.nl
             
Diaken : F. Pasveer-Kollen   Contactpersoon : A. van Osch-Kremer
    Eiberhof 14       aa.vanosch@planet.nl
    234968        
    fhpasveer@gmail.com        
             
Contactpersoon : O. Berg van den-Rutgers   Contactpersoon : D. Bolks-Hutten
    Guusenonny@outlook.com       bolks.gerard@gmail.com
Contactpersoon : G. Elferink        
    gsm.elferink-meindersma@alfa-college.nl  

 

terug