Wijkteam BL-12 Wijkteam BL-12

De wijkindeling vindt u hier.

Predikant : ds. W. Van der Wel   Ouderling : G.M.A. Wiersma-Hartman
    Floralaan 122       Beekberg 124
    272860       266158
         
             
Diaken : F. Pasveer-Kollen   Contactpersoon : A. van Osch-Kremer
    Eiberhof 14      
    234968        
           
             
Contactpersoon : O. Berg van den-Rutgers   Contactpersoon : D. Bolks-Hutten
         
Contactpersoon : G. Elferink        
     

 

terug