Wijkteam BL-12 Wijkteam BL-12

De wijkindeling vindt u hier.

Predikant : ds. W. Van der Wel   Ouderling : J. Veen
    Floralaan 122       Oosthof 25
    272860       265483
    w.vanderwel@protestantsekerk.nl       jennieveen@hotmail.com
             
Diaken : H. Harlaar   Contactpersoon : A. van Osch-Kremer
    Kleine Pollen 3       aa.vanosch@planet.nl
    265997        
    hanshh@ziggo.nl        
             
Contactpersoon : O. Berg van den-Rutgers   Contactpersoon : D. Bolks-Hutten
    Guusenonny@outlook.com       bolks.gerard@gmail.com
             
Contactpersoon : G. Elferink        
    gsm.elferink-meindersma@alfa-college.nl  

 

terug