Wijkteam BL-10 Wijkteam BL-10

De wijkindeling vindt u hier.

Predikant : ds. W. Van der Wel   Ouderling : Z. Muis
    Floralaan 122       J.C.J. Speykstraat 8
    272860       648844
    w.vanderwel@pkn.nl       zandramuis75@gmail.com
             
Diaken : L.W. Kerkdijk   Contactpersoon : A. Maathuis-Kuiperij
    A. Schweitzerlaan 46       alimaathuis@hotmail.com
    0613737681        
    i.kerkdijk@planet.nl        
             
Contactpersoon : H.H. Beenen-Hamberg   Contactpersoon : G. Breukelman-Kappers
    hildabeenen@ziggo.nl       ardensinia@home.nl

 

terug