Wijkteam BL-09 Wijkteam BL-09

De wijkindeling vindt u hier.

Predikant : ds. W. Van der Wel   Ouderling : G.J. Kelder
    Floralaan 122       Binnenhof 11
    272860       266713
    w.vanderwel@protestantsekerk.nl       gerluts@hotmail.com
             
Diaken : G. Taatgen   Contactpersoon : H. Rutgers
    Beekberg 5       hanniefiets@gmail.com
    06-22333374        
    g.taatgen@hetnet.nl        
             
Contactpersoon : J. Maathuis   Contactpersoon :  
    jmaathuis@hotmail.com        
             
             
             

 

terug