Wijkteam BL-09 Wijkteam BL-09

De wijkindeling vindt u hier.

Predikant : ds. W. Van der Wel   Ouderling : G.J. Kelder
    Floralaan 122       Binnenhof 11
    272860       266713
         
             
Diaken : M. Valkman   Contactpersoon : M.M. Valk-Perdok
    Baalder Esch 145       otmail.com
    0611087483        
           
             
Contactpersoon : J.J. Kuiper   Contactpersoon : R. van Dijk
         
             
             
             

 

terug